Facebook Twitter Fotos Google+ Fotos Picasa
REGISTRE DE SOCIS.
Benvolgut visitant, es troba a la web de registre de nous socis del Club Vent d'Estrop - Vogadors de Cambrils.


Vent d'Estrop - Vogadors de Cambrils informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran afegides als nostres fitxers amb la finalitat de gestionar els tràmits necessaris per la pràctica de l'esport del rem federat, a la Federació Catalana de rem i/o a la Federación Española de remo, així com per realitzar altres activitats relatives al nostre club.
Existeixen dades que són obligatòries per la tramitació de les corresponents fitxes federatives i la seva omissió implicarà la impossibilitat de tramitar-les.

Tota la informació recollida en el formulari serà emmagatzemada i tractada sota totes les mesures de confidencialitat i seguretat legalment establertes.

Així mateix, l'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant l'adreça de correu electrònic o mitjançant comunicació escrita adjuntant còpia del seu document nacional d'identitat dirigida a "Vent d'Estrop Vogadors de Cambrils", Palau Municipal d'Esports, Plaça de l'Ajuntament, 1, CP 43850 Cambrils (Tarragona).

En formalitzar la seva inscripció, els socis cedeixen els drets de la seva imatge personal per a aquelles fotografies o gravacions que es puguin obtenir en les activitats esportives, socials o lúdiques del Club Vent d'Estrop Vogadors de Cambrils i autoritzen la seva publicació i difusió per part del club per informar d'aquestes activitats. Els pares, mares o tutors dels socis menors d'edat cedeixen els drets d'imatge dels seus fills/es i autoritzen la seva publicació i difusió en les mateixes condicions (en les activitats del club i per a usos informatius).

Així mateix, els socis es donen per assabentats que totes les activitats del socis realitzades per al club són gratuïtes, sense que la seva dedicació al Club, com a entitat sense ànim de lucre, comporti una relació de caràcter laboral o mercantil amb aquest. Això inclou les activitats dels membres de la Junta Directiva, les tasques de timoner o entrenador i qualsevol altra tasca que els socis duen a terme per a l'organització i desenvolupament de les activitats pròpies del club.

Els socis es comprometen a fer un ús adequat del material i de les instal·lacions del Club Vent d'Estrop Vogadors de Cambrils, així com a respectar les normes bàsiques de seguretat en relació a les persones i en relació a la navegació marítima.

CSS Válido!